02.04.2023

Asystent od pomocy czyli o dodatku ASSISTANCE


Umowa ubezpieczenia bywa słusznie nazywana poduszką powietrzną. Na co dzień nie odczuwasz jej obecności. Aktywują ją nieoczekiwane zdarzenia, które wpływają na Twoje zdrowie, życie i sytuację finansową. Do wybranych naszych produktów dodaliśmy usługę ASSISTANCE. Przekonajmy się czym jest i kiedy zadziała.


Poznajmy ASSISTANCE

ASSISTANCE w Colonnade nie jest produktem samodzielnym. To dodatek, który otrzymujesz podczas zawarcia umowy ubezpieczenia, np. NNW, ubezpieczenie szkolnego i podróżnego. Skorzystasz z niego w awaryjnych sytuacjach, które mogą się przydarzyć w każdej chwili,  także podczas urlopu. Na usługę ASSISTANCE Colonnade składają się dwa rodzaje pomocy: wsparcie telefoniczne (Centrum Alarmowe) i konkretne usługi specjalistyczne udzielane w miejscu pobytu Ubezpieczonego.


Centrum Assistance

Ubezpieczony wraz z ochroną otrzymuje dodatkowe wsparcie Centrum Assistance dostępne przez 24/7. To infolinia medyczna, z której warto skorzystać, by uzyskać pomoc. Zasady jej funkcjonowania są proste. Dodzwonisz się o każdej porze, 7 dni w tygodniu.

Wsparcie konsultanta przyda Ci się zwłaszcza, gdy będziesz poszukiwać specjalistycznej pomocy medycznej lub wiedzy na temat stosowanych leków. Udzielane informacje nie mają charakteru diagnostycznego i leczniczego. Traktuj je jako wsparcie, które może okazać się pomocne, gdy np. mierzysz się z trudną sytuacją zdrowotną.


Transport medyczny

Potrzebujesz transportu medycznego? Jeżeli Twój stan zdrowia nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego, skorzystaj ze wsparcia Centrum Assistance. Konsultanci zorganizują Ci transport medyczny na terytorium Polski. Jego koszty uregulujemy w ramach zawartej umowy ubezpieczenia. Ze wsparcia skorzystaj, gdy potrzebujesz dostać się z miejsca pobytu do najbliższego szpitala lub przemieścić się między szpitalami (gdy musisz dostać się na badania specjalistyczne lub planowany zabieg). Jeżeli przebywasz w szpitalu dłużej niż 5 dni, korzystaj z transportu medycznego ze szpitala do domu.


Assistance szkolne

Produkty z grupy ASSISTANCE działają nie tylko w życiu prywatnym. Wiążą się z nauką, odbywaniem praktyk uczniowskich lub pracą w oświacie. Są dodatkiem kupowanym ze szkolnym NNW. Za kilka złotych otrzymujesz dodatkowo wsparcie medyczne. Zadziała, gdy po nieszczęśliwym wypadku Ubezpieczony będzie potrzebować wsparcia medycznego. Obejmuje wizytę lekarza lub pielęgniarki, dostawę leków lub sprzętu rehabilitacyjnego. Takie wydarzenie wielokrotnie wiąże się z koniecznością skorzystania z pomocy psychologa, którego wsparcie otrzymasz w ramach posiadanej polisy.


Assistance w podróży

Pakiet ASSISTANCE zwiększa poczucie bezpieczeństwa w czasie podróży. Zabierasz go ze sobą niezależnie od tego, jak bardzo wypakowana jest Twoja walizka. Infolinia działa całodobowo, 7 dni w tygodniu. Połącz się z nami, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Konsultanci udzielają pomocy w przypadku nagłych i niepożądanych zdarzeń. Ich wskazówki pomogą Ci wyjść z trudnego położenia. W razie konieczności, skontaktują Cię z lekarzem, tłumaczem lub innym specjalistą. Wsparcie konsultanta będzie nieocenione zwłaszcza, gdy przebywasz w obcym mieście. Wskaże Tobie adresy placówek medycznych, w których skorzystasz z pomocy w ramach NFZ. W zależności od posiadanego wariantu ubezpieczenia, zaproponuje specjalistyczne placówki lecznictwa zamkniętego, rehabilitacyjne lub sanatoryjne na terenie Polski.

To nieoceniona pomoc zwłaszcza, gdy przebywasz za granicą, gdzie możesz mieć problemy komunikacyjne lub trudności w odnalezieniu się w obcej kulturze.


Limit

Pakiet ASSISTANCE to szereg usług, z którego możesz skorzystać w ramach wykupionej umowy ubezpieczenia. W każdej umowie zawarta jest maksymalna kwota, która pokryje wartość danej usługi. Limity zerują się po 12 miesiącach. O ich wysokości przeczytasz w OWU dołączonych do polisy.