Why is it worth working for us? 

 • Attractive remuneration depending on your skills  
 • Stable employment 
 • Comprehensive benefits package (including medical care, Multisport card, life insurance) 
 • Respect for the work-life balance principle 
 • Possibility to improve professional qualifications (participation in courses and trainings) 
 • Work in an international environment  
 • Friendly working atmosphere 
 • Hybrid work place system (from the office and from home) 
 • Shortened working week (7-hour work on Fridays, 39-hour working week) 
 • Additional days off 

 

We respect our values 

 • Honesty and integrity are essential in all our relationships and will never be compromised. 
 • We are results oriented – not political. 
 • We are team players – no “egos”. A confrontational style is not appropriate. We value loyalty – to Fairfax and our colleagues. 
 • We are hardworking but not at the expense of our families. 
 • We always look at opportunities but emphasize downside protection and look for ways to minimize loss of capital. 
 • We are entrepreneurial. We encourage calculated risk taking. It is all right to fail but we should learn from our mistakes. 
 • We will never bet the company on any project or acquisition. 
 • We believe in having fun – at work! 

 

Current open positions  

We are currently looking for a person for the position: 

Do Twoich zadań należeć będą:

 • rozwój sprzedaży ubezpieczeń w kanale B2B2C
 • budowanie relacji z Partnerami Biznesowymi, w szczególności z firmami z obszaru affinity, bankami, multiagencjami oraz brokerami
 • opracowywaniem i wdrażaniem strategii sprzedaży dla kluczowych klientów
 • prowadzenie negocjacji z Partnerami i ustalanie warunków handlowych
 • współpraca z zespołem produktowym, underwritingu oraz IT w zakresie wdrażanych rozwiązań


Nasze oczekiwania:

 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, ubezpieczenia
 • minimum 4 letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w sprzedaży ubezpieczeń B2B
 • silnej motywacji do realizacji wyznaczonych celów
 • zdolności interpersonalnych oraz umiejętności budowania relacji biznesowych
 • umiejętność przygotowywania i prowadzenia prezentacji biznesowych


Co możemy Tobie zaoferować?

 • atrakcyjne wynagrodzenie  
 • stanowisko menedżerskie w zespole produktów majątkowych
 • roczny bonus po realizacji zadań
 • poszanowanie zasady work-life-balance (39-godzinny tydzień pracy, 7-godzinna praca w piątki)
 • pracę w środowisku międzynarodowym
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (udział w kursach i szkoleniach, a także wewnętrznych projektach)
 • przyjazną atmosferę pracy
 • bogaty pakiet benefitów (m. in. ubezpieczenie na życie, karta Multisport, pakiet medyczny)
 • dni dodatkowo wolne od pracy
 • możliwość wykonywania pracy w trybie hybrydowym (częściowo z domu, częściowo z biura, zgodnie z ustalonym zespołowo harmonogramem)


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Colonnade Insurance Société Anonyme”.

Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg działającą w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa (dalej: Colonnade lub Administrator). Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na stanowisko na które aplikujesz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda zawarta w CV albo wyrażona poprzez fakt jego przekazania do Colonnade.

Twoje dane osobowe nie zostaną nikomu ujawnione i będą przetwarzane jedynie do czasu zakończenia rekrutacji, ale nie dłużej niż 3 miesiące. Usuniemy Twoje dane również w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (zarówno w Polsce jak i w Luksemburgu), a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Podanie danych osobowych jest umowne, ale konieczne do tego, by ocenić Twoją aplikację i skontaktować się z Tobą.

Z Administratorem można się kontaktować, pisząc na adres oddziału Colonnade, dzwoniąc pod numer 22 545 85 25 oraz wysyłając e-mail: bok@colonnade.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, sprzeciwu, przekazywania danych poza obszar EOG, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Colonnade (dpo@colonnade.pl) lub wysyłając pismo na adres oddziału Colonnade.

Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie w pracy w ubezpieczeniach majątkowych – 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Odpowiedzialność i sumienność
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Preferowani kandydaci z wykształceniem ekonomicznym

Obowiązki:

 • Przygotowywanie i wystawianie dokumentów polisowych dla klientów korporacyjnych
 • Obsługa systemów wewnętrznych
 • Archiwizacja przetwarzanych dokumentów
 • Zachowywanie przyjętych procedur oraz pełne zaangażowanie w obsługę klienta i SLA
 • Zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta


Co możemy Tobie zaoferować?

 • atrakcyjne wynagrodzenie  
 • poszanowanie zasady work-life-balance
 • pracę w środowisku międzynarodowym
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych (udział w kursach i szkoleniach)
 • przyjazną atmosferę pracy
 • bogaty pakiet benefitów (m. in. ubezpieczenie na życie, karta Multisport, pakiet medyczny)
 • 7 – godzinna praca w piątki, 39 – godzinny tydzień pracy
 • dni dodatkowo wolne od pracy


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Colonnade Insurance Société Anonyme”.

Administratorem danych osobowych jest Colonnade Insurance S.A. zarejestrowana w Luksemburgu pod numerem B 61605, siedziba główna: 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg działającą w Polsce przez Colonnade Insurance Société Anonyme Oddział w Polsce ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa (dalej: Colonnade lub Administrator). Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na stanowisko na które aplikujesz. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda zawarta w CV albo wyrażona poprzez fakt jego przekazania do Colonnade.

Twoje dane osobowe nie zostaną nikomu ujawnione i będą przetwarzane jedynie do czasu zakończenia rekrutacji, ale nie dłużej niż 3 miesiące. Usuniemy Twoje dane również w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (zarówno w Polsce jak i w Luksemburgu), a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Podanie danych osobowych jest umowne, ale konieczne do tego, by ocenić Twoją aplikację i skontaktować się z Tobą.

Z Administratorem można się kontaktować, pisząc na adres oddziału Colonnade, dzwoniąc pod numer 22 545 85 25 oraz wysyłając e-mail: bok@colonnade.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w sprawie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, sprzeciwu, przekazywania danych poza obszar EOG, można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w Colonnade (dpo@colonnade.pl) lub wysyłając pismo na adres oddziału Colonnade.

If interested, please send applications with your CV to: rekrutacja@colonnade.pl

We are looking forward to meeting you!