Ubezpieczenie NNW dla klientów ONEY

Dlaczego warto?

Bezpieczeństwo finansowe

Wypłata świadczenia zapewni bezpieczeństwo finansowe w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji.

Po wypadku

Pieniądze z ubezpieczenia mogą pokryć wydatki związane z dostosowywaniem się do nowych okoliczności po wypadku np. zmiany w mieszkaniu lub zakup sprzętu do rehabilitacji.

24 godzinna ochrona na całym świecie

Ochrona pozostaje aktywna bez względu na miejsce pobytu – 24 godziny na dobę.

Zapewnij ochronę sobie i swojej rodzinie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki nieszczęśliwych zdarzeń.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie „Z kartą bezpieczniej" zostało przygotowane dla klientów Oney Polska S.A. Umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która ma ukończone 18 lat, lecz nie przekroczyła 69 roku życia i posiada kartę kredytową wydaną za pośrednictwem Oney Polska S.A.

O produkcie

Cechy i zalety

  • Ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w przypadku śmierci lub kalectwa doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
  • Ochrona pozostaje aktywna bez względu na miejsce pobytu – działa w domu jak również na zagranicznych wakacjach, 24 godziny na dobę.

Pytania i odpowiedzi

Nie ma takiej potrzeby. Umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która ma ukończone 18 lat, lecz nie przekroczyła 69 roku życia i posiada kartę kredytową Oney Polska S.A.

Wg OWU niniejszego ubezpieczenia jest to nagłe i przypadkowe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w okresie odpowiedzialności Colonnade, w wyniku którego ubezpieczony doznał, niezależnie od swej woli i stanu zdrowia, uszkodzenia ciała.

Beneficjent jest osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego. Świadczenie przysługuje małżonkowi, chyba, że ubezpieczony pozostaje w nieformalnym związku – w takim przypadku świadczenie przysługuje partnerowi. W razie braku małżonka/partnera świadczenie zostanie wypłacone spadkobiercom ustawowym, chyba że ubezpieczony postanowi inaczej i powiadomi o tym Colonnade w formie pisemnej.

W przypadku ubezpieczenia w wariancie indywidualnym:

  1. Formularz mianowania beneficjentów wypełnia TYLKO właściciel polisy. W sekcji "Dyspozycja mianowania beneficjentów" NIE NALEŻY wskazywać swoich danych (danych właściciela). Liczba osób wskazanych w sekcji „Dyspozycja mianowania beneficjentów” może być dowolna, ale należy pamiętać aby procentowy udział w kwocie uposażenia w sumie był równy 100%. Formularz powinien być podpisany w dwóch wskazanych miejscach przez właściciela polisy.

W przypadku ubezpieczenia w wariancie rodzinnym/partnerskim:

  1. Pierwszą stronę formularza wypełnia TYLKO właściciel polisy (tzw. Ubezpieczający). W sekcji "Dyspozycja mianowania beneficjentów" NIE NALEŻY wskazywać swoich danych (danych właściciela). Liczba osób wskazanych w sekcji „Dyspozycja mianowania beneficjentów” może być dowolna, ale należy pamiętać aby procentowy udział w kwocie uposażenia w sumie był równy 100%. Pierwsza strona formularza powinna zostać podpisana przez właściciela polisy w dwóch wskazanych miejscach.
  2. Drugą stronę formularza wypełnia TYLKO osoba ubezpieczona. W sekcji "Dyspozycja mianowania beneficjentów" NIE NALEŻY wskazywać swoich danych (danych osoby ubezpieczonej wypełniającej formularz). Liczba osób wskazanych w sekcji „Dyspozycja mianowania beneficjentów” może być dowolna, ale należy pamiętać aby procentowy udział w kwocie uposażenia w sumie był równy 100%.  Druga strona formularza powinna zostać podpisana przez osobę ubezpieczoną w dwóch wskazanych miejscach.

Wzór prawidłowo wypełnionej dyspozycji wskazania beneficjentów dostępny w jest w "materiałach do pobrania".

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia Z KARTĄ BEZPIECZNIEJ 1.04.18

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia Z KARTĄ BEZPIECZNIEJ 1.07.17

Pobierz

Dyspozycja mianowania beneficjentów

Pobierz

Wzór - Dyspozycja mianowania beneficjentów

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

Ubezpieczenie NNW dla klientów ONEY

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń

+48 22 276 26 00

Biuro Obsługi Klienta czynne:

pon.–pt. 8.00–18.00

Napisz

Napisz do nas maila na adres: bok@colonnade.pl lub wypełnij i prześlij formularz kontaktowy

Przejdź do formularza →
Zapewnij ochronę sobie i swojej rodzinie

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki nieszczęśliwych zdarzeń.