Ubezpieczenie NNW Bazowa ochrona dla klientów Polskiej Grupy Gazowej Sp. z o.o.

Dlaczego warto?

Bezpieczeństwo finansowe

Wypłata świadczenia zapewni bezpieczeństwo finansowe w razie poważnych konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów leczenia lub rehabilitacji.

Po wypadku

Pieniądze z ubezpieczenia mogą pokryć wydatki związane z dostosowywaniem się do nowych okoliczności po wypadku np. zmiany w mieszkaniu lub zakup sprzętu do rehabilitacji.

Wsparcie dla rodziny

Jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczony poniesie śmierć, jego rodzina otrzyma wsparcie finansowe.

Zapewnij sobie ochronę

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki nieszczęśliwych zdarzeń.

Dla kogo?

  • Ubezpieczenie kierowane jest do klientów Polskiej Grupy Gazowej Sp. z o.o.

O produkcie

Cechy i zalety

  • Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo finansowe 24 godziny na dobę, w Polsce i za granicą.
  • Środki z ubezpieczenia można wykorzystać na dowolny cel, np. na leczenie, dostosowanie mieszkania do nowych potrzeb, pokrycie bieżących wydatków, wyrównanie utraty części dochodów wywołanej niezdolnością do pracy.
  • Świadczenie wypłacamy niezależnie od innych polis.
  • Nasza obsługa szkód jest szybka i prosta.

Co obejmuje ubezpieczenie?

Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Bazowa Ochrona zapewni wypłatę świadczenia z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz całkowitego trwałego inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości łącznie 10 000 złotych.

Pytania i odpowiedzi

Wystarczy wypełnić wniosek i złożyć go u przedstawiciela Ubezpieczającego.

Po otrzymaniu zgłoszenia szkody weryfikujemy je i kompletujemy dokumentację. Zgodnie z przepisami wypłata następuje w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody lub 14 dni od otrzymania przez nas dodatkowych dokumentów.

Przystąpienie do ubezpieczenia jest bezpłatne. Składkę ubezpieczeniową opłaca Ubezpieczający.

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW Bazowa ochrona 31.03.2022

Pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW Bazowa ochrona 30.09.2020

Pobierz

Powiązane ubezpieczenia

Wyposażenie mieszkania dla klientów PGG
Ubezpieczenie assistance dla klientów PGG
Ubezpieczenie assistance dla klientów PGG

W razie pytań zadzwoń

Zadzwoń

+48 22 276 26 00

Biuro Obsługi Klienta czynne:

pon.–pt. 8.00–18.00

Napisz

Napisz do nas maila na adres: bok@colonnade.pl lub wypełnij i prześlij formularz kontaktowy

Przejdź do formularza →
Zapewnij sobie ochronę

Ubezpieczenie pomoże zminimalizować przykre skutki nieszczęśliwych zdarzeń.